Matrícula

Periode de matriculació

Des de la publicació de la programació fins a finalitzar les places. 15 dies naturals abans de l’inici es tancarà la inscripció. (a no ser que s'especifiqui d'una altra manera amb la informació del curs concret).

Per formalitzar la inscripció cal omplir la inscripció a l'Aula i portar els documents necessaris abans del dia de tancament de les inscripcions.

No es faran reserves dels cursos.

Forma de pagament.

Per formalitzar la inscripció cal fer l’ingrès al següent compte corrent.

UNNIM/BBVA (0182-1681-59-0200000079) a l'ingrès ha de constar: el vostre nom i congom i el codi de curs.

Documentació.

És necessari portar a l’Aula la següent documentació i omplir i signar el full d'inscripció i les normes del curs.

  • 2 fotos carnet

  • fotocòpia del DNI/NIE

  • rebut de pagament

  • fitxa d’inscripció i normes del curs signada (us la facilitarem a l'Aula)

Nombre de places

Les places són limitades.
Les inscripcions s’acceptaran només amb tota la documentació complerta.
En cas d'haver-hi més demanda que places l'escola seguirà rigorós ordre d'inscripció. La data que estindrà en compte és la de l'ingrés bancari.

Anul·lació de cursos

L’Aula d’esplai del Vallès es reserva el dret d’anul·lar qualsevol curs si el nombre d’inscrit no arriba al nombre mínim segons el seu criteri. Es podrà optar a la devolució o per la inscripció en altre curs. La devolució es farà mitjançant transferència bancària.

Notificació de baixes

Les notificacions de baixa posteriors a 15 dies naturals anteriors a l’inici del curs, significarà la pèrdua del 50% de l’import de la matrícula. Podrà recuperar el 50% retingut matriculant-se a un altre curs al llarg d'un any.

Un cop iniciat el curs, es perd la totalitat de l’import abonat.

Si passat un mes des de l’inici dels curs i no s’ha recollit la devolució de l’import corresponent, s’entedrà que es renuncia a ell.

Descomptes

Els alumnes membres d’entitats del MEV tenen una beca del 25% que obtindran un cop obtinguda la titulació.

Darrera modificació: dilluns, 14 desembre 2015, 13:53